Review >> PicoLO Smooth

ลบรอยแตกลาย อย่างเห็นผล ด้วยเลเซอร์ประสิทธิภาพสูง

? พิเศษ‼️ ซื้อ 6 ครั้ง ฟรี 6 ครั้ง

? PicoLO Smooth เริ่มต้นเพียง 6,000.-
PicoLO Laser นวัตกรรมล่าสุดของกลุ่มเครื่องเลเซอร์ชนิด Picosecond
  • ปล่อยลำแสงเลเซอร์ช่วงสั้นมาก ๆ รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น
  • ลดการระคายเคืองระหว่างการรักษา
  • เจ็บน้อยกว่า และลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงเกิดได้น้อยกว่า
  • ไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ