ลบรอยสัก

Tattoo Removal

PicoLO Laser ช่วยให้ลบรอยสักอย่างได้ผล และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพราะเลเซอร์จะทำลายเม็ดสีของหมึกด้านบนในครั้งแรก และค่อยๆ ทำลายเม็ดสีด้านล่างในครั้งต่อไป ผู้ที่มีรอยสักและต้องการลบหรือแก้ไขรอยสักนั้น ๆ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาเม็ดสหรือผู้ทีต้องการให้สีผิวสม่ำเสมอกันรักษาด้วยเครื่อง Laser Q-Switched ที่จะช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเม็ดสี

เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับสี ความยากง่ายของรอยสักนั้น ๆ

service_tattoo-1

รักษาอย่างต่อเนื่อง ดูแลอย่างถูกวิธี

ไม่ควรให้แผลถูกน้ำ อย่างน้อย 5-7 วัน หรือจนกว่าแผลจะแห้ง การยิงเลเซอร์ลบรอยสักนั้น ไม่ใช่ว่าทำเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถออกไปได้หมด หรือลบออกได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องทำการยิงกี่ครั้งต้องขึ้นอยู่กับสี ขนาดรอยสัก และชนิดของสี หากมีเพียงแค่สีดำอย่างเดียวจะสามารถลบออกได้ง่ายที่สุด ผู้ที่มีปัญหาอยากลบรอยสัก ควรพบแพทย์ผู้ชำนาญการอย่าได้พยายามรักษาเอง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้

ความถี่ในการรับการรักษา
4-6 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง
โดยจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีที่สักหลังจากที่ยิงเลเซอร์แล้ว

ลบรอยสักอย่างได้ผล เพราะ Q-switch เลเซอร์จะทำลายเม็ดสีของหมึกด้านบนในครั้งแรก และค่อยๆ ทำลายเม็ดสีด้านล่างในครั้งต่อไป

  • ลบได้ทุกสีทั้งรอยสักขาว-ดำและรอยสักสี

  • เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ

  • ปลอดภัยเพราะเม็ดสีจะถูกขับออกด้วยกระบวนการขับของเสียของร่างกาย

  • ทำได้ทุกส่วนของร่างกาย

  • ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคส