Review “ลบรอยแผลเป็น” เห็นผลลัพธ์ชัดเจน

PicoLO Smooth เลเซอร์ “ลบรอยแผลเป็น” ประสิทธิภาพสูง

เริ่มต้นเพียง 1,000.-

พิเศษ! ซื้อ 6 ครั้ง ฟรี 6 ครั้ง

PicoLO Laser นวัตกรรมล่าสุดของกลุ่มเครื่องเลเซอร์ชนิด Picosecond

  • ปล่อยลำแสงเลเซอร์ช่วงสั้นมาก ๆ รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

  • ลดการระคายเคืองระหว่างการรักษา

  • เจ็บน้อยกว่า และลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงเกิดได้น้อยกว่า

  • ไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ