Review >>> จากผู้ใช้บริการ #ลบรอยสักคิ้ว

Q-switch Laser
เทคโนโลยีลบรอยสักที่นิพนธ์ คลินิก
รอยหมึกหายเกลี้ยง ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ทำลายขนคิ้วเดิม

ราคาเริ่มต้นเพียง 500.-

ลบรอยสักอย่างได้ผล
เลเซอร์ลบรอยสักที่การันตีว่าลบได้ทุกสี ทั้งรอยสักยันต์ รอยสักดำ และรอยสักสี
ด้วยการปล่อยพลังงานแสงออกมาทำให้เม็ดสีแตกตัวละเอียด
ซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นจะค่อยๆ ถูกขับทิ้งทางระบบขับของเสียของร่างกาย

ลบได้ทุกสีทั้งรอยสักขาว-ดำและรอยสักสี
เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ
ปลอดภัยเพราะเม็ดสีจะถูกขับออกด้วยกระบวนการขับของเสียของร่างกาย
ทำได้ทุกส่วนของร่างกาย
ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคส